Följ Mercatus Engineering AB

​Uppdaterad information från Mercatus gällande förebyggande av Corona-virus spridning

Blogginlägg   •   Mar 17, 2020 10:29 CET

Mercatus följer och arbetar kontinuerligt med Folkhälsoskyddsmyndighetens rekommendationer för att bidra till att bromsa spridningen av covid-19. Fokus ligger nu på att fördröja smittspridningen i befolkningen och samtidigt skydda de äldsta och sköraste mot sjukdomen. Här har vi som företag en viktig roll.

Mercatus styrelse och ledning arbetar intensivt med att lindra effekterna/konsekvenserna för verksamheten. Det är därför av yttersta vikt att vi fortsätter arbeta med att konsolidera och skapa en robust organisation där vi har full kontroll på resurser, kostnader, likviditet etc.

Vi följer nyheter från regeringen om beslutade krisinsatser och hur dessa kan realiseras i vår organisation. För att ligga i framkant har vi planerat in nästa möte redan kommande fredag den 20/3.

Nedan följer riktlinjer hur vi/ni som medarbetare ska förhålla oss för att fördröja smittspridningen.

Generellt

Vid symptom på hosta, halsont, feber, huvudvärk, muskelvärk, ledvärk ska du som medarbetare stanna hemma och om möjligt arbeta hemifrån. Detta gäller även om någon person i hemmet uppvisar symptom. Stanna hemma så länge du känner dig sjuk. Vänta minst två dygn efter att du är symptomfri innan du återvänder.

Medarbetare som återvänder från en resa utomlands ska arbeta hemifrån i 14 dagar även om personen inte känner av sjukdomssymptom.

För att vara förberedd på oförutsedd sjukdom ta varje kväll med dator och ev annat material hem för att underlätta ev arbete hemifrån.

I samband med måltider ska du tvätta händerna. Informationslappar kommer sättas upp för att påminna om detta.

Istället för lunch eller middag på restaurang – beställ och ät hemma, på kontoret eller vid tjänsteresa i bilen.

Besök hos Mercatus

Vi har idag beslutat att inte ta emot besök från leverantörer/kunder eller andra som inte har med den dagliga verksamheten att göra.

Externa besökare som har med den dagliga verksamheten att göra t ex städ, IT får besöka Mercatus men med extra försiktighetsåtgärder i form av t ex tvätta händerna och att hålla avstånd. Om besökaren uppvisar sjukdom skall besökaren avvisas från arbetsplatsen. Ansvariga för att informera externa besökare är VD i dennes frånvaro Vice VD eller servicechef.

Undvik direktkontakt med chaufför i samband med godshantering och skriv under frakthandlingar med egen penna utomhus. Använda engångshandskar i samband med godsmottagning och tvätta av händer direkt efter. Om möjlighet finns, låt godset stå 24 h innan det hanteras, gärna utomhus.

Säljbesök hos kund

Rena säljbesök ska undvikas och rekommendationen är istället att använda digitala kommunikationsmetoder såsom Teams/Skype. Måste besöket genomföras ska besöksmål kontaktas före besök angående smittorisk. Undvik att ta i hand och håll avstånd. Ta med egen mat om möjligt. Ha god hygien, tvätta händer ofta.

Närmaste chef informeras i god tid innan och beslutar om resan ska/ bör genomföras.

Servicebesök hos kund

Servicebesök kan genomföras om mottagande företag godkänner det. Mottagande företags rekommendationer/rutiner ska följas. Undvik att ta i hand och håll avstånd. Ta med egen mat om möjligt. Ha god hygien, tvätta händerna ofta.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.